Autorizované servisní středisko
Schneider Bohemia

Provádíme záruční i pozáruční servis kompresorů a nářadí a také rozvody stl. vzduchu
Prodáváme kompresory, sušičky vzduchu, nářadí a příslušenství
Na trhu jsme již 15 let!

Kontaktovat

Na trhu jsme již 15 let!

Při uplatňování záruky je třeba předložit záruční list vyplněný dle předepsaných pravidel ( zejména se tím rozumí: označený datem prodeje, názvem a jménem prodávajícího, jeho IČ, sídlem a dále druhem nebo typem zařízení a jeho výrobním číslem, na který byl záruční list vystaven). Záruční list je možno nahradit ( v případě nutnosti nebo ztráty ) dokladem o prodeji, na kterém jsou výše uvedené náležitosti. Nářadí nebo kompresory, na které je uplatňována záruka, musí být dodány do našeho servisního střediska v čistém stavu, nerozebrané a kompletní, s přiloženým originálem záručního listu. Do stavu zařízení nesmí být žádným způsobem uživatelem zasahováno, zařízení nesmí být rozebíráno apod. Výjimku tvoří nutná údržba, vyčištění apod. V případě zásahu do zařízení, rozebrání apod. bude odmítnuto uplatnění záruční lhůty.

V případě, že provozovatel požaduje opravu zařízení na jiném místě než v servisním středisku, bude u těchto zařízení vyúčtováno dopravné servisních techniků. U stacionárních a šroubových kompresorů a kompresorů spojených pevně s technologií výroby, sušiček stlačeného vzduchu je záruční oprava prováděna u provozovatele ( pokud není dohodnuto jinak ). V každém případě není při řešení záruční opravy u těchto zařízení účtováno dopravné.


Kontaktovat nás můžete na tel: +420 602 547 438